Do każdego z wyrażeń napisz jaką cześć mowy określają i jaką pełnią funkcję składową.

Wyrazy: od godziny, drzwiami, wczoraj, chęci, z ciekawości, w razie awantury, starannie, łóżka.

Do każdego wyrazu trzeba określić pytanie i funkcję składniową.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T20:54:21+01:00
Od godziny - część mowy: wyrażenie przyimkowe (przyimek + rzeczownik):
część zdania:okolicznik czasu - pytanie -od kiedy?

drzwiami - część mowy:rzeczownik; pytanie - czym? ; część zdania - dopełnienie

wczoraj - część mowy - rzeczownik
część zdania:okolicznik czasu - pytanie -kiedy?

chęci - część mowy - rzeczownik; pytanie co? ; część zdania - dopełnienie

z ciekawości - część mowy: wyrażenie przyimkowe (przyimek + rzeczownik):
pytanie - z czego?; część zdania - okolicznik przyczyny

w razie awantury - część mowy: wyrażenie przyimkowe ; pytanie - w razie czego?
część zdania - okolicznik przyczyny

starannie - przysłówek; pytanie - jak?
część zdania - okolicznik sposobu
łóżka - część mowy - rzeczownik; pytanie - czego; część zdania - dopełnienie