Odpowiedzi

2010-03-25T21:48:41+01:00
Wskutek rozwoju kapitalizmu nastąpił bardzo wyraźny podział społeczeństwa na bogacących się, czyli właścicieli fabryk, kupców i wielkich posiadaczy ziemskich, oraz słabo opłacanych robotników fabrycznych i rolnych. Żadne spośród funkcjonujących wówczas przepisów prawnych nie chroniły robotników; nie istniały też jeszcze związki zawodowe. Ci zaś, którzy chcieli pracować, musieli zgadzać się na wszystkie proponowane przez właścicieli warunki pracy i płacy. Prowadziło to do zmuszenia robotników do pracy po 12-16 godzin dziennie, a nawet do zatrudniania dzieci. Nie istniały wówczas ubezpieczenia od wypadków ani zwolnienia chorobowe - ten, kto nie mógł pracować, był natychmiast zwalniany. Wielu bezrobotnych przybyszów ze wsi czekało na wolne miejsca pracy. Właściciele fabryk chcieli przede wszystkim w krótkim czasie powiększyć swój kapitał i osiągnąć maksymalny zysk. Pierwsze dziesięciolecia rewolucji przemysłowej nazwano więc okresem "drapieżnego kapitalizmu".