Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T20:41:22+01:00
Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian jest bardzo proste. Jeśli jest to liczba, to mnożymy każdy wyraz sumy algebraicznej przez tę liczbę. Chcąc pomnożyć wyrażenie: 2ab + 3b + 8y przez liczbę 10 możemy zapisać to tak:
10*(2ab + 3b + 8y)
Wystarczy teraz każdy wyraz w nawiasie przemnożyć przez 10 czyli:
10*2ab + 10*3b + 10*8y = 20ab + 30b + 80y
Zauważ, że wykorzystujesz tutaj prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania.(opisane w części Liczby i działania)
Ważne, aby przed mnożeniem zredukować wyrazy podobne, żeby nie wykonywać zbędnych działań.
Wykorzystywałam te działania już przy tworzeniu kawiarenki internetowej z grami: Tam na jednym komputerze miał być zestaw gier zapisany jako 2s+2w+z, wiec na 70 komputerach miało być tych zestawów 70(2s+2w+z), czyli 140s+140w+70z.
Pamiętaj, że jeśli mnożysz wyrażenie przez liczbę ujemną, należy zmienić znak każdej liczby w wyrażeniu
-10*(2ab + 3b + 8y) = -20ab - 30b - 80y

Zauważ, że jeśli przed nawiasem jest znak minus np. -(2xy - 4ab) to jest to samo co mnożenie tego nawiasu przez (-1), czyli (-1)*(2xy - 4ab) = -2xy + 4abreszte znajdziesz tutaj:

http://www.edukator.pl/portal-edukacyjny/jednomiany/4163.html