Proszę o dobre przetłumaczenie na język polski.


a) Elephants and hippos are among the biggest animals in Africa.Hippo is a short word for hippopotamus and it means river horse.Hippos are called river horses because they live in rivers and lakes and eat grass.Elephants live on the land but they like spending time in rivers and lakes.They throw water over their bodies in very hot weather.They eat a lot of grass too.

b) Hippos are about one and a half metres tall.One hippo weighs about the same as 120 eight-year-old children! They are dark grey.Their skin is smooth with some hair on it.They've got small ears and eyes but their mouths are huge.Angry hippos always open their mouths!


Prosze Daje najj tylko obydwa!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-25T20:46:42+01:00
A) Słonie i hipopotamy są jedne z największych zwierząt w Afryce. Hippo to krótkie słowo dla hipopotamów i oznacza horse.Hippos rzeki nazywane są konie rzeki, gdyż żyją w rzekach i jeziorach i jedzą trawę. Słonie żyja na ziemi, ale lubią spędzać czas w rzekach i jeziorach. Rzucają woda ciała w bardzo gorącej wodzie. Jedzą zbyt dużo trawy.

b)Hipopotamy są o półtora metra wysocy.jeden hippo waży mniej więcej tyle co 120 osiem-letnie dzieci! Są ciemną skórę szara.Ich skóra jest gładka i niektóre włosy tez.Maja małe uszy i oczy, ale usta są ogromne .Złe hipopotamy zawsze maja otwarte usta!