Na skoczni narciarskiej typu K120 liczbę punktów za skok długości x metrów oblicza msię według wzoru:
liczba puinktów = 60+(x -120) * 1,8
Ile punktów otrzymuje zawodnik za skoki długości 100 m, 120 i 130,5m?
Uwagfa Do punktów za długość skoku oblicza się także punkty za styl

1

Odpowiedzi

2010-03-25T21:10:46+01:00
60+(100m-120)*1,8=60+(-20)*1,8=60+(-36)=24
x=punkty za styl
24+x

60+(60+(120m-120)*1,8=60+0*1,8=60+0=60
x=punkty za styl
60+x

60+(60+(130,5m-120)*1,8=60+10,5*1,8=60+=60+18,9=78,9
x=punkty za styl
78,9+x