Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T04:36:56+01:00
korzystamy z III prawa Keplera
ap = 39,5 j.a pluton
az = 1 j.a. średna odległość ziemi od słońca
Tz - 1 rok dla ziemi
Tp - ? dla plutona

az³/Tz² = ap³/Tp² przekształcamy
Tp² = Tz² * ap³/az³ obustronnie pierwiastkuję
Tp = Tz pierwiastek z (ap³/az³) = 1 * pierwiastek (39,5³/1³) = 248,2 lata ziemskie
okres obiegu plutona 248,2 lata ziemskie