Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T21:03:49+01:00
Ceremonial dworski , to muzyka cos takiego..

Podział muzyki świeckiej:
muzyka ludowa - zapewne istniała, lecz zachowane informacje na jej temat są bardzo skąpe
muzyka dworska - dzielona na dwa rodzaje: dającą radość możnym, uświetniającą ceremoniał dworski oraz pieśni trubadurów, wędrownych pieśniarzy dworskich.

Naaważniejsze Utwory..
Orędzie wielkanocne 1060 r. - chorał benedyktyński
Bogurodzica
Gaude Mater Polonia Wincentego z Kielczy, hymn pochodzący z oficjum rymowanego o św. Stanisławie, ok. 1253 r.
Hymn ku czci św. Stanisława
Weselą się wszyscy Hymn ku czci św. Jadwigi, żony Henryka Brodatego
Hymn ku czci św. Kingi
Hymn ku czci św. Wojciecha
Pieśń o Wiklefie pieśń mieszczańska do słów Jędrzeja Gałki, 1447 r.
Żółtarz Jezusów czyli 15 rozmyślań o Bożym umęczeniu Ładysław z Gielniowa, 1448 r.
Panis, panis pange patribus tantum Piotr z Grudziądza, XV w.
Breve regnum dwugłosowe, XV w.
O najdroższy kwiatku XV w.
Cracovia civitas trzygłosowe, drugi i trzeci głos instrumentalny
Magnificat trzygłosowe, Mikołaj z Radomia
Historyka bystrość umysłu Mikołaj z Radomia, na cześć królowej Zofii i jej syna
Kazimierza do słów Stanisława Ciołka

to by było na tyle , mialem zadanie na podobny temat dostalem -6 ;))