Ważne ! Proszę o pomoc .

Co to jest epika?
Jakie są cechy epiki?
Jakie są elementy świata przedstawionego w utworze epickim?
Jakie gatunki literackie należą do epiki?
Czym jest fabuła, a czym - akcja?
Jakie wydarzenie nazywa się epizodycznym?
Co to jest retrospekcja?

Proszę o krótkie, zwięzłe i na temat odpowiedzi. Mogą być z neta tylko ładnie opracowane. Zdecydowanie sensowne i zawierające dużo informacji ale przed wszystkim krótkie !

Dzięki z góry ; *

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T14:14:17+01:00
EPIKA:
jest jednym z trzech rodzajów literackich(obok liryki i dramatu), która obejmuje utwory, które charakteryzują się fabułą i narracją.

ELEMENTY ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO W EPICE:
Świat przedstawiony w utworze epickim jest odpowiednikiem jakiejś rzeczywistości ludzkiej: psychologicznej, historycznej bądź społecznej.

GATUNKI EPICKIE:
*baśń,
*satyra,
*powieść,
*epos inaczej epopeja,
*pamiętnik
*nowela,
*legenda inaczej podanie,
*anegdota,
*opowiadanie.

FABUŁA, A AKCJA...
Fabuła jest to układ wszystkich zdarzeń w świecie przedstawionym utworu epickiego. Wydarzenia te są poukładane w sposób chronologiczny i są związane w sposób przyczynowo-skutkowy.
W bardziej skomplikowanych fabułach wydarzenia układają się w kilku różnych wątków.
W obrębie fabuły rozwija się AKCJA - wyraźnie zarysowany przebieg wydarzeń zmierzających ku pewnemu celowi.

WYDARZENIE EPIZODYCZNE
To wydarzenie ma miejsce w tedy, gdy aktor odgrywa drugoplanową rolę i występuje na planie tylko przez chwilę, bo ma np. do wypowiedzenia jakieś jedno zdanie.(max 6 zdań)

RETROSPEKCJA:
Jest do przywoływanie z punktu widzenia bohatera pewnych zdarzeń wcześniejszych od momentu właściwego rozpoczęcia fabuły lub wchodzących w jej zakres czasowy, ale wcześniejszych od chwili, w której przywołuje się zdarzenia minione.

1 5 1