Do 250g roztworu MgCl2 o stęzeniu procentowym 15% dodano 200g roztworu AgNo3 o stężeniu procentowym 5%.Powstały osad następnie przesączono.zapisz równanie reakcji jaka zaszła w roztworze: cząsteczkowo i jonowo.Podaj nazwę wytrąconego zwiazku. Która z użytych soli nie przereagowała w całości? Oblicz, ile jej zostało w roztworze. Oblicz masę powstałęgo osadu.

1

Odpowiedzi

2010-03-26T09:02:09+01:00
MgCl2 + 2AgNO3--->2AgCl + Mg(NO3)2
Mg(2+) +2Cl(+) + 2Ag(+) + 2NO3(+)---> 2AgCl + Mg(2+) +2NO3(+)
2Cl(2+) + 2Ag(+) --->2AgCl chlorek srebra
mr1=250g Cp1=15% mr2=200g cp2=5%
Chlorek srebra nie przereagowal
ms=(250g * 15%)/100% =37,5g
ma=(200g * 5%)/100%=10g
37,5+10=47,5g