Odpowiedzi

2010-03-25T20:46:46+01:00
Po 1989 roku gospodarka polska została poddana terapii szokowej, działając w warunkach gospodarki rynkowej. Rolnictwo przejęło na siebie wiele negatywnych skutków jej reformowania. Podczas restrukturyzowania przedsiębiorstw państwowych dochodziło i dochodzi do wielu zwolnień pracowników. Bardzo często w pierwszej kolejności zwalniane były osoby dojeżdżające codziennie do pracy a posiadające gospodarstwo lub działkę rolną jako dodatkowe źródło dochodu. Alternatywą był zwykle powrót do rodzinnej wsi i przejęcie części lub całości gospodarstwa rodziców. Zjawisko to odbiło się negatywnie na strukturze wielkościowej gospodarstw. szczególnie w regionach, gdzie wieś już wcześniej była przeludniona miało to miejsce w południowo-wschodniej części Polski
2010-03-25T20:47:08+01:00
Po 1989 roku gospodarka polska została poddana terapii szokowej, działając w warunkach gospodarki rynkowej. Rolnictwo przejęło na siebie wiele negatywnych skutków jej reformowania. Podczas restrukturyzowania przedsiębiorstw państwowych dochodziło i dochodzi do wielu zwolnień pracowników. Bardzo często w pierwszej kolejności zwalniane były osoby dojeżdżające codziennie do pracy a posiadające gospodarstwo lub działkę rolną jako dodatkowe źródło dochodu. Alternatywą był zwykle powrót do rodzinnej wsi i przejęcie części lub całości gospodarstwa rodziców. Zjawisko to odbiło się negatywnie na strukturze wielkościowej gospodarstw. szczególnie w regionach, gdzie wieś już wcześniej była przeludniona miało to miejsce w południowo-wschodniej części Polski
dasz najj