[trzy mocarstwa postanowiły] użyć wszelkich środków zgodnych z polską konstytucją, aby na elekcji wybrano króla, który byłby w stanie utrzymać pokój i dobre stosunki z sąsiadującymi państwami; doświadczenie pokazało, że francuska partia w Polsce wznieca ciągle niepokoje przeciw cesarzowi i królowi pruskiemu, a równocześnie intrygami w Konstantynopolu zagraża Rosji.[...]
W Polsce może powstać stronnictwo popierające Stanisława [Leszczyńskiego] i podburzające do czynów bezprawnych i przeciwnym postanowieniom Rzeczpospolitej [na mocy konstytucji sejmowych Leszczyński został wyjęty spod prawa, a co za tym idzie nie mógł piastować urzędów], sojusznicy przeti zobowiązują się w czasie elekcji wystawić na polskich granicach armie, nie w celu narzucenia wyboru siłą orężną, lecz aby ochraniać polską wolność od wszelkiego skrepowania ze strony państw postronnych.
traktat leowenwolda z 1732r.

1).jaka postać ma przybrać interwencja i co jest jej celem?
2).jakie były wspólne interesy państw podpisujących traktat?
3)dlaczego zależało im na obronie "złotej wolności"?

proszę o pomoc pilnie!!!;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T17:29:35+01:00
1. Interwencja ta ma być zbrojna, w celu narzucenia w Polsce "wygodnego" kandydata na tron Polski dla Rosji, Austrii i Prus.
2. Ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski, narzucenie hegemonii i zyskanie korzyści w sejmie.
3. Szlachta miała fioła na punkcie Złotej Wolności i w razie jej zachowania przez przyszłych zabroców zyskaliby ich poparcie