Starasz się o pracę w Anglii w czasie wakacji na podstawie ogłoszenia w gazecie
Napisz list-podanie o prace do potencjalnego pracodawcy określ o jaką prace się ubiegasz i skąd o niej wiesz
opisz swoje doświadczenie i sukcesy w pracy podobnego typu
podaj przynajmniej dwie cechy które sprawiają że dobrze nadajesz się do tej pracy
określ swoją znajomość angielskiego i podkreśl umiejętność praktycznego posługiwania się tym językiem

1

Odpowiedzi

2010-03-26T01:27:07+01:00
Hi, I'm looking for a work for a holiday. I've seen your notice in a newspaper. I think that I'm great for this job because I love animals. I worked in a veterinary surgery last year. I was a vet's asistent. I like that kind of job. I have learned how to wasch and brusch animals' hair and I know how to prepair a pet to a surgery. I'm waiting for your answer. Your faithfully ... (podpis)