Pan Kowalski nabył na raty samochód za kwotę 51000 zł. Według umowy kupna 20% wartości samochodu należało wpłacić przy odbiorze pojazdu, a resztę należności rozłożono na równe comiesięczne raty. Obciążenie bankowe wynosiło 12%w skali rocznej i naliczane było zawsze od wartości zaciągniętego kredytu. Jak długo będzie trwało spłacanie kredytu przez pana Kowalskiego, jeżeli miesięczne raty wraz z odsetkami były równe 2108 zł?

Pliss potrzebne natychmiast !!!

2

Odpowiedzi

2010-03-25T20:47:17+01:00
51000 x 0,2 = 1020
51000 - 1020 = 49 980
49 980 : 30 = 1666 - wysokość jednej raty bez odsetek
2108 - 1666 = 442 - wysokość odsetek
49 980 : 2108 = (około) 24

Spłacanie kredytu będzie trwało około dwóch lat .
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T20:50:47+01:00
51000zł - cena samochodu
20%*51000=10200zł - wpłata przy odbiorze
51000-10200=40800zł - kwota do spłacanenia w ratach bez odsetek
12%*40800=4896 - łączne odsetki
40800+4896=45696 - kwota spłacana w ratach z odsetkami
2108zł - miesięczna rata
45696:2108=21,7 miesięcy

Odp. Spłacanie kredytu będzie trwało około roku i 8 miesięcy.