Odpowiedzi

2010-03-25T21:56:30+01:00
Ważną rolę w przyrodzie grają zjawiska powtarzające się w czasie. Mówimy o nich, że są okresowe lub periodyczne. Zjawiska takie pozwalają nam między innymi na wprowadzenie rachuby czasu. Pozorny ruch Słońca po sklepieniu niebieskim, związany z okresowym obrotem Ziemi wokół osi, wyznacza rytm dobowy, a pory roku związane są z okresowym obiegiem Ziemi wokół Słońca.
Wokół siebie znajdziesz wiele przykładów regularnie powtarzających się, periodycznych zjawisk. Jest to na przykład ruch krzesełka na wirującej karuzeli, ruch huśtawki, tłoka w cylindrze samochodu, bicie serca. Drgają - czyli poruszają się periodycznie - struny w instrumentach muzycznych, grunt podczas trzęsienia ziemi, pracujący młot pneumatyczny. Opisem takich zjawisk zajmiemy się w pierwszej części tego rozdziału.
Bardzo często, powtarzające się okresowo zjawisko, wpływa na otoczenie powodując powstanie rozchodzącego się w nim zaburzenia. Gdy zanurzysz kijek w wodzie i zaczniesz wykonywać nim powtarzające się ruchy, zaobserwujesz rozchodzącą się na wodzie falę. Drgające struny powodują powstanie w powietrzu fali dźwiękowej. Opisem zjawisk związanych z rozchodzącymi się falami zajmiemy się w drugiej części rozdziału.

Teoria

Podstawowe wielkości opisujące drgania.
Zajmiemy się teraz badaniem i opisem drgań, czyli zjawisk związanych z okresową powtarzalnością pewnych procesów fizycznych.
W czasie ruchu drgającego pewne wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie. Przyjrzyjmy się bliżej prostym przykładom takich ruchów, i zastanówmy się, za pomocą jakich wielkości fizycznych najlepiej je charakteryzować.
1 1 1