Statek kosmiczny okrąża Ziemię w odległości 230km od jej powierzchni,później statek oddala się i zaczyna okrążać Ziemię w odległości 10.000km od jej środka.Ile razy zmieniła się grawitacyjna energia potencjalna układu Ziemia statek??

1

Odpowiedzi

2010-03-25T21:44:01+01:00
Odległość środka Ziemi od jej powierchni wynosci około 6.350km, więc w drugim przypadku statke będzie się znajdował (10.000 - 6.350 = 3650km) 3.650km nad powierzchnią Ziemi.

Dane:
h₁ = 230km = 230.000m
h₂ = 3650km = 3.650.000m
g=10m/s²

Szukane:
Ep₁ = ?
Ep₂ = ?

Wzór:
Ep = m × g × h

Ep₁ = m × 10 × 230.000
Ep₁ = (2.300.000 × m)J

Ep₂ = m × 10 × 3.650.000
Ep₂= (36.500.000 × m)J

(36.500.000 × m)J : (2.300.000 × m)J ≈ 16

Odp: Energia potencjalna grawitacji układu Ziemia - statek zwiększyła się o 16 razy.