Odpowiedzi

2013-06-08T20:17:44+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

C₆H₆ + 3H₂ ---> C₆H₁₂

1mol C₆H₆ ------ 3*6,02*10²³ cząst. H₂

0,7mola C₆H₆ ------ x cząst. H₂

x = 12,64*10²³ cząst. H₂

 

1mol C₆H₆ ------ 67,2dm³ H₂

0,7mola C₆H₆ ------ x dm³ H₂

x = 47,04 dm³ H₂

 

2)

2C₆H₆ + 3O₂ ---> 12C + 6H₂O

2mole C₆H₆ ------ 3*6,02*10²³ cząst. O₂

3,5mola C₆H₆ ------ x cząst. O₂

x = 31,6605*10²³ cząst. O₂

 

2mole C₆H₆ ------ 67,2dm³ O₂

3,5mola C₆H₆ ------ x dm³ O₂

x = 117,6 dm³ O₂