Odpowiedzi

2009-10-29T19:23:32+01:00
Adres mieszany komórkiv
Przy pomocy adresów komórek, w jednej formule można korzystać z danych znajdujących się w różnych miejscach, a także używać wartości z jednej komórki w wielu formułach
Adres typu B$10 lub $B10 jest adresem komórki łączącym wskazanie ściśle określonej kolumny lub wiersza ze względnym wskazaniem wiersza lub kolumny.
Adresy mieszane oznacza się poprzez dodanie znaku dolara ($)przed literą kolumny albo liczbą wiersza.
27 1 27
2009-10-29T22:33:33+01:00
Czy gaz płynny - propan, butan oraz mieszanina propan-butan zakupione przez spółkę od podmiotu posiadającego status składu podatkowego lub od podmiotu, który korzysta ze składu podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej i odsprzedane do podmiotu zużywającego go na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych, korzystającego ze zwolnienia z akcyzy w związku ze spełnieniem warunków określonych w § 15 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwagi na zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w momencie wyprowadzenia ze składu podatkowego, może być przewożony przez podmiot zużywający gaz na cele inne, niż do napędu pojazdów samochodowych, bez administracyjnego dokumentu towarzyszącego?
45 4 45