Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T00:33:49+01:00
Więc tak najpierw ustalamy jednostki.
49,4km= 49400m długość tunelu
7,3 m średnica tunelu

średnica równa jest 2 dwóm promieniom, więc:
7,3=2r/:2
r=3,65m

Wzór na objętość to:
V=πr²h
gdzie:
h- długość tunelu
r- wcześniej policzony promień
π=3,14
V=π(3,65)² * 49400= 658131,5π m³
Podstawiamy za π- 3,14
więc,
V=658131,5 * 3,14= 2066532,91 m³ - objętość jednego tunelu ;P
1 5 1