Za 5 biletów w klasie II oraz 2 bilety w klasie I na trasie Moskwa- Władywostok zapłacono 96000 rubli. Cena biletu w klasie I była o 7400 rubli wyższa niż cena biletu w klasie II. Oblicz cenę biletu w klasie I oraz cenę biletu w klasie II.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T21:01:56+01:00
X - bilet I klasy
y - bilet II klasy

2x+5y=96000
x=y+7400

2(y+7400)+5y=96000
x=y+7400

2y+14800+5y=96000
x=y+7400

7y=81200
x=y+7400

y=11600
x=19000
odp:bilet I klasy kosztuje 19000rubli a bilet II klasy 11600 rubli
2010-03-25T21:04:00+01:00
X->cena biletu w klasie II
x+7400-> cena biletu w klasie I

5x+2(x+7400)=96000
5x+2x+14800=96000
7x=81200
x=1160 (klasa II)

x+7400=1160+7400=19000 (klasa I)

Odp Bilety w klasie I kosztują 19000 rubli, a w klasie II 1160 rubli
2010-03-25T21:05:53+01:00


96000 - zapłacono za bilety
x - cena biletu w klasie II
x+7400 - cena biletu w klasie I
5 - il. biletóww w klasie II
2- il. biletów w klasie I

5x + 2(x+7400) = 96000
5x + 2x + 14800 = 96000/-14800
7x = 81200/:7
x= 11600

x+7400 = 19000

Cena biletu w klasie I to 19000, a klasie II 11600.