W twojej szkole goszczą uczniowie z Niemiec. W tym czasie odbywa sie coroczne święto szkoły. Napsiz zaproszenie uwzgledniając następujące informacje :

- z jakiej okazji jest to zaproszenie
- gdzie ikiedy odbedzie sie uroczystosc
- jakie atrakcje są zaplanowane
- co goscie mogą sami na tę okazję przygotowac

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T16:53:38+01:00
Po niemiecku:
Sie sind herzlich zu der Feier anlässlich des Christmas''school eingeladen''.
Findet am 7. Juni 2010, eröffnet. 10.35 Uhr an der Grundschule in ...... .
Writer:
- Schul-Hymne
- Sagen die Gedichte
- Die Darstellung der scenes''my Tag in der Schule''
- Die song''My Schule ist ein fröhlicher''
Text:
Jeder in unserer Schule wohl fühlen,
bis nałapie Einsen und Zweien.
Dann natürlich fühle mich schrecklich.
Dann ist für den Frieden der Seele,
Strecke von Einsen "für die Ohren."
Aber die sechs sind: wie man die Nachricht durchführen
Studierende im Zimmer Nummer 6
Und wenn sie nicht haben,
es wird sicherlich versuchen.
Es ist in unserem Klassenzimmer
erhöre unser fröhliches Lied.
Insgesamt gibt es zufriedene Gesichter bei,
Da es sich um eine Klasse Dame Arletki,
Es ist Schicksal, kein Zufall,
dass in unserem Klassenzimmer ist ein Absolvent der
-Fit to pierwszoklasistę
diese Gelegenheit, sich anzuziehen bitte würdevolle

po polsku:
Serdecznie zapraszam na uroczystość z okazji '' Święta szkoły ''.
Odbędzie się dnia 7 czerwca 2010 r. o godz. 10:35 w szkole pod podstawowej w ...... .
Scenariusz :
- hymn szkoły
- powiedzenie wierszyków
- przedstawienie scenki '' mój dzień w szkole ''
- piosenka ''moja szkoła jest wesoła''
tekst:
Każdy w naszej szkole dobrze się czuje,
póki nie nałapie jedynek i dwójek.
Wtedy naturalnie czuje się fatalnie.
Wtedy dla spokoju duszy,
wyciągają z jedynek "za uszy".
Lecz szóstki mają: jak niesie wieść,
Uczniowie z sali numer 6.
A jeśli jeszcze ich nie mają,
to się na pewno postarają.
To w naszej klasie
słychać nasz wesoły śpiew.
Wszyscy tam mają wesołe minki,
Bo to jest klasa pani Arletki,
To przeznaczenie, a nie przypadek,
że w naszej klasie jest wychowanek

-pasowanie na pierwszoklasistę
z tej okazji proszę się ubrać dostojnie
1 2 1