Odpowiedzi

2010-03-25T21:10:24+01:00
Http://bip.cba.gov.pl/portal/bip/27/119/Metody_naboru_do_CBA.html

Służbę w CBA może pełnić osoba:
1.posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
2.korzystająca z pełni praw publicznych;
3.wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
4.która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
6.posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
7.która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Nabór do CBA odbywa się w formie "mieszanej", tzn. tradycyjnej polegającej na przyjmowaniu i rozpatrywaniu ofert kandydatów samodzielnie zgłaszających się do służby, aktywnej polegającej na bezpośrednim wyszukiwaniu potencjalnych kandydatów, oraz wewnętrznej weryfikacji polegającej na kierowaniu (przesuwaniu) zatrudnionych już wcześniej w CBA funkcjonariuszy na adekwatne stanowiska, zgodnie z ujawnionymi przez nich w trakcie służby umiejętnościami, predyspozycjami, etc. (np. ze stanowisk analitycznych na operacyjne, czy odwrotnie).

http://www.google.pl/#hl=pl&q=s%C5%82u%C5%BCba+w+CBA+&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=7a0fa8af43526e38
1 2 1