Zad.1 Sliwki sa o 10% tańsze od brzoskwiń.Dwa kilogramy śliwek i 1 kg. brzoskwiń kosztują 14 zł. Znajdż ceny za 1kg obu rodzajów owoców.

zad.2
Do pustego prostopadłościennego naczynia o powierzchni dna równiej 25Cm kwadratowych wlano 1 litr wody. Jaką wysokość ma to naczynie?

zad.3
Jaką drogę
rowerzysta objeżdżając dwa razy okrągły kolmb o promieniu 3m. jesli jedzie w odległości 1 m od krawężnika? W obliczeniach za pi podstaw 3

zad.4

Szkolny basen o wymiarach 25m na 4,5m ma głębokość o 4 m. Do zapobiegania rozmnażania się bakterii używa się specjalnego środka chemicznego w ilości 80 mg na każde sto litrów wody. Ile potrzeba środka chemicznego do zabezpieczenia
basenu przed bakteriami?

zad5
Która z wymienionych figur ma największe pole? uzasandnij
a) trójkąt równoramienny
b)kwadrat
c) romb
d)trójkąt prostokątny

za6
Z latarni morskiej o wysokości 30m latarnik zauważył kuter rybacki.W jakiej odległości od latarni znajduję się kuter, jeśli kąt, pod którym latarnik go widzi. wynosi 30 stopni

2

Odpowiedzi

2009-10-29T19:47:06+01:00
1. 2kg+ 1 kg= 14zł
3x-10% + x=14zł
3x=14zł -10%
3x= 12,60zł
x= 12,60zł : 3
x= 4,20zł -> cena śliwek
4,20zł + 1,40zł=5,60 zł -> cena brzoskwiń
odp. 1kg śliwek kosztuje 4,20zł, a brzoskwiń 5,60.

Tylko tyle. Mam nadzieje że chociaż trochę pomogłam. pozdrawiam :)
3 2 3
2009-10-29T20:34:05+01:00
Zad 1
90%x-śliwki
x-brzoskwinie
1 4/5x + x = 14
2,8x = 14 /: 2,8
x = 5
90 % z 5 = 9/10 * 5 = 4,5

Odp: Kilogram śliwek kosztuje 4,50zł, a kilogram brzoskwiń 5zł.

Zad 2
Obj= a*b*h
25cm²*h=1l=1000cm³
h=?
1000:25=40
Odp: To naczynie ma wysokosc 40cm.

Zad 3
r = 3m+1m=4m
π = 3

Obw - 2rπ
Obw = 2 * 4m * 3 = 24m
2 * 24m = 48m (pokonal 2 kola)

Odpowiedz: Rowerzysta pokonał 48m.

Zad 4.
250dm*45dm*40dm=450000dm³= 450000l.
450000l. : 100l. = 4 500
4 500 * 80mg= 360000mg = 360 g
Odp: Potrzeba 360 g tego środku.
2 5 2