Poziom podstawowy
1. wzajemne zależności i relacje między organizmami w poszczególnych ekosystemach
2. wpływ codziennych zachowań i czynności w domu, szkole oraz miejscu pracy i zabawy na stan środowiska naturalnego
3. zapobieganie skutkom działalności człowieka w środowisku przyrodniczym
4. formy ochrony roślin i zwierząt
5. znaczenie środowiska naturalnego dla zdrowia człowieka
6. las, woda, powietrze – znaczenie, zanieczyszczanie, ochrona
7. źródła energii oraz zagadnienie energooszczędności
8. rola segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania
9. styl życia przyjazny środowisku - zasady postępowania ekologicznego
10. światowe i krajowe organizacje ekologiczne (najważniejsze)

Poziom gimnazjalny
1. przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze
2. rola i działanie oczyszczalni ścieków
3. formy ochrony roślin i zwierząt
4. różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna oraz ekosystemów)
5. rolnictwo ekologiczne
6. przemysł – źródło zagrożenia dla środowiska
7. źródła energii oraz zagadnienia energooszczędności
8. rola segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania
9. styl życia przyjazny środowisku – zasady postępowania ekologicznego
10. najważniejsze światowe konferencje ekologiczne
11. światowe i krajowe organizacje ekologiczne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T09:15:52+01:00
POZIOM PODSTAWOWY

1.PODNAWKI NA REKINIE.
RYBKI KORALOWE W UKWIAŁACH.
PTAKI ŻYJĄCE NA GAŁĘZIACH.
PIERWOTNIAKI W ROŚLINOŻERCACH.
BAKTERIE BRODAWKOWE NA KORZENIACH ROŚLIN MOTYLKOWYCH.
POROSTY NA KOMÓRKACH GLONÓW.
UKWIAŁY NA MUSZLACH KRABÓW
PTAKI NA DUŻYCH ROŚLINOŻERCACH AFRYKAŃSKICH.
PTAKI W SZCZĘKACH KROKODYLI.
4.Park narodowy,Rezerwat przyrody,Parki krajobrazowe,Obszar chronionego krajobrazu,Pomnik przyrody
7.energia cieplna oceanu,energia fal morskich,energia wodna,energia geotermiczna,energia jądrowa,energia wiatrowa
8.plusy segregacji odpadów :przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie,ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,ograniczenie zużycia surowca naturalnego,oszczędzanie zużycia energii,ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,ograniczenie ilości odpadów i ścieków.
9.Aby żyć w zgodzie z naturą musimy o nią dbać to znaczy np:
-Zużywać mało wody
-Nie niszczyć roślin
-Nie zabijać zwierząt
-Nie wycinać lasów
-Zachęcać innych aby nie niszczyć przyrody

POZIOM GIMNAZJALNY

1. Przyczynami zmiany klimatu są tylko i wyłącznie działalności człowieka skutkami są np. :dziura ozonowa,zjawisko pustynnienia,zjawisko deforestacji, a co z tym wszystkim idzie zniszczenie naszej planety Ziemi
2.Oczyszczalnia „neutralizuje” ścieki do postaci, w której można je bez szkody dla środowiska odprowadzić do odbiornika.
3.Park narodowy,Rezerwat przyrody,Parki krajobrazowe,Obszar chronionego krajobrazu,Pomniki przyrody.
4.różnorodność gatunkowa- bogactwa roślin i zwierząt występujących na Ziemi
różnorodność genetyczna (wewnątrzgatunkowa)- zróżnicowanie genów zawartych w pulach genowych poszczególnych gatunków
różnorodność ekosystemów- bogactwo siedlisk warunkujących bogactwo ekosystemów.
5.Rolnictwo ekologiczne wykorzystuje przyrodnicze mechanizmy do uprawy gleby i zdrowotności zwierząt. Rolnictwo ekologiczne nie zatruwa środowiska produkując przy tym wysokiej jakości, zdrowe produkty.
6.zagrożenia techniczne – stosowanie przestarzałych technologii, które nie spełniają wymogów ekologicznych, lekceważenie wymogów środowiska przy opracowywaniu nowych technologii oraz zbytnia uciążliwość niektórych wyrobów przemysłowych (samochodów, detergentów, tworzyw sztucznych).
7.energia cieplna oceanu,energia fal morskich,energia wodna,energia geotermiczna,energia jądrowa,energia wiatrowa,
8. plusy segregacji odpadów :przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie,ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,ograniczenie zużycia surowca naturalnego,oszczędzanie zużycia energii,ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,ograniczenie ilości odpadów i ścieków.
9.Aby żyć w zgodzie z naturą musimy o nią dbać to znaczy np:
-Zużywać mało wody
-Nie niszczyć roślin
-Nie zabijać zwierząt
-Nie wycinać lasów
-Zachęcać innych aby nie niszczyć przyrody
11. Bird Life International
Fundacja Viva!
Greenpeace
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt
Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Międzynarodowy Zielony Krzyż
Rainbow Warrior
World Wild life Fund

mam nadzieje ze się przyda ;)
9 4 9