Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T23:47:31+01:00
Ad. 1 krótko - Nasienne rozmnażają się przez nasiona a zarodnikowe przez zarodniki

dlużej:
Zarodnikowe:
Istnieje wyraźna przemiana pokoleń (kolejne następowaniu po sobie pokolenia haploidalnego i diploidalnego)

Haploidalna faza cyklu rozwojowego - pokolenie gametofitowe wytwarzaja na drodze mitozy haploidalne gamety. Po połączeniu się dwu gamet (plemników pochodzących z gametangiów męskich zwanych plemniami i kom jajowej z rodnii) powstaje zygota i rozpoczyna się faza diploidalna cyklu, nazywana pokoleniem sporofitowym.
Sporofit wytwarza bezpośrednio po mejozie haploidalne spory, które są początkiem pokolenia gametofitowego.

Istnieją różnice pomiędzy rozmnażaniem się widłaków, paproci, skrzypów i mchów. (ale pewnie w gimnazjum i tak tego nie wymagają)

Nasienne:
Istnieje zredukowany gametofit, przewaga fazy diploidalnej w cyklu życiowym (gametofit jest niewielki, niezdolny do samodzielnego życia, zaopatrywany w substancje odżywcze przez sporofit),
Proces płciowy uniezależnieniony jest od obecności wody.
Wytwarzanane są nasiona (narządów chroniących zarodek i ułatwiających jego rozprzestrzenianie).

Istnieją znaczne różnice w procesie płciowym nagonasiennych i okrytonasiennych.

ad. 2. U nasiennych nastąpiło wykształcenie się łagiewki pyłkowej, która stanowi kanał i wewnątrz którego plemnik przemieszcza się do kom. jajowej. U zarodnikowych plemnik przemieszcza się zazwyczaj w kropli wody(rosy)
19 4 19