Odpowiedzi

2016-07-30T19:09:46+02:00
Henryk Sienkiewicz wykorzystał źródła historyczne,przede wszystkim z kroniki Jana Długosza "Dzieje Polski" oraz książki pt.,,Jadwiga i Jagiełło"
napisanej przez Karola Szajnochę.Umieścił w powieści fakty historyczne:
śmierć i pogrzeb królowej Jadwigi,powstanie na Żmudzi,rozruchy na Litwie,
śmierć Konrada von Jungingen,wojna z zakonem krzyżackim,zwycięstwo pod Grunwaldem.Wprowadził bohaterów historycznych:Władysław Jagiełło,królowa Jadwiga,wielki książę Witold,księżna Anna Danuta,
Janusz-książę mazowiecki,Zawisza Czarny z Garbowa.