Odpowiedzi

2010-03-25T21:24:56+01:00
Patrz załacznik
promien kola wpisanego jest wysokoscia trojkata
rownobocznego
2πh=4π
tzn h=2
wysokosc w trojkacie rownobocznym liczymy ze wzoru
h=a/2*√3→a=2h/√3=4/√3
pole jednego trojkata
P1=1/4*a²*√3
P=6P1=3/2*a²*√3=3/2*16/3*√3=8√3

ODP
pole 6-sci kata wynoasi 8√3 j²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T21:26:47+01:00
L=4pi
L=2pir
4pi=2pir/:2pi
4pir:2pi=2pir:2pi
2=r
r-2
r=a pierwiastków z 3 prze 2
2=a pierwiastków z 3 przez 2/x2
2x2=a pierwiastków z 3 przez 2 x2
4=a pierwiastków z 3/:pierwiastek z 3
4 prze pierwiastek z 3= a pierwiastków z 3 przez pierwiastek z 3
4 pierwiastki z 3 przez pierwiastek z 3x pierwiastek z 3=a
4 pierwiastki z 3 przez 3=a
a=4 pierwiastki z 3 przez 3
P=6x a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4
P= 6x 4 pierwiastki z 3 przez 3 do kwadratu x pierwiastek z 3 przez 4
P=6x 16x3 przez 9 x pierwiastek z 3 przez 4
P=8 pierwiastka z 3