Odpowiedzi

2010-03-25T21:19:14+01:00
Rozpoczęła się 543 mln lat temu. Jest dzielona na starszy i młodszy paleozoik, co wiąże się ze zmianami świata organicznego, a także obecnością dwóch wyraźnie zaznaczonych okresów górotwórczych - kaledońskiego i hercyńskiego (in. waryscyjskiego). Końcowi paleozoiku przed 251 milionami lat towarzyszło masowe wymieranie większości gatunków zwierząt zamieszkujących wówczas kulę ziemską.
3 3 3
2010-03-25T21:23:07+01:00
-orogeneza helcyńska
-orogeneza kaledońska
One uksztautowały najstarsze łańcuchy górskie na całej Ziemi.
W czasie trwania tych orogenez następowały liczne procesy endogeniczne i egzogeniczne:
-wulkanizm
-metamorfizm
W tym okresie powstały najstarsze skały
W erze tej bardzo dobrze rozwijał się świat roślinny i zwierzęcy, głownie w morzach, ale zaczęła się również ekspansja na obszary lądowe. W czasie paleozoiku istniał tylko jeden ląd - Pangea.
4 4 4
2010-03-25T21:24:03+01:00
Paleozoik dzieli się na (zaczynając od najstarszych)

prakambr(kształtowanie się lądów i pojawienie sie tlenu w atmosferze)
kambr(sinicie i bakterie w śr.wodnym)
ordwoik(orogeneza kaledońska,fauna morska)
sylur(rośliny lądowe)
dewon(pojawienie sie pierwszyszch lasów)
karbon (orogenzeza hercynska,weeil kamienny,powstanie Pangei superkontynentu oblanego oceanami)
perm(rozwój gadów i ryb)
3 4 3