Odpowiedzi

2010-03-25T23:10:47+01:00
Skala podobieństwa k=2:3:4
skala podobieństwa pól k²=2²:3²:4²=4:9:16

4x+9x+16x=290
29x=290
x=290:29
x=10

pole1:4x=4×10=40
pole2:9x=9×10=90
pole 3:16x=16×10=160

spr. 40+90+160=290