W ciągu ostatnich 30 lat pogłowie bydła.................... ponad dwukrotnie z 13,3 mln szt. w 1975 do ............ mln szt. w 2003 roku. Przyczyną był upadek ......................... oraz ..................... produkcji mleka i mięsa.

Pogłowie ............................. w ciągu ostatnich 30 lat wahało się na poziomie 17-22 mln sztuk i obecnie jest ponad ......................... większe od pogłowia bydła. Ma to związek z mniejszym ryzykiem hodowli oraz dużą popularnością mięsa .......................

W latach 90. nastąpił ........................... pogłowia owiec do ................. mln sztuk w 2003 roku. Wiąże się to z nieopłacalnością produkcji oraz trudnościami ze zbytem mięsa i ......................

1

Odpowiedzi

2010-03-26T15:24:05+01:00
W ciągu ostatnich 30 lat
pogłowie bydła ZMALAŁO ponad dwukrotnie z 13,3 mln szt. w 1975 do 2,9 mln szt. w 2003 roku. Przyczyną był upadek PGR-u oraz NIEOPŁACALNOŚĆ produkcji mleka i mięsa.

Pogłowie TRZODY CHLEWNEJ w ciągu ostatnich 30 lat wahało się na poziomie 17-22 mln sztuk i obecnie jest ponad 11mln większe od pogłowia bydła. Ma to związek z mniejszym ryzykiem hodowli oraz dużą popularnością mięsa WIEPRZOWEGO.

W latach 90. nastąpił SPADEK ILOŚCI pogłowia owiec do 0,3 mln sztuk w 2003 roku. Wiąże się to z nieopłacalnością produkcji oraz trudnościami ze zbytem mięsa i WEŁNY/MLEKA.
7 3 7