Odpowiedzi

2010-03-26T21:45:49+01:00
Wysokość opuszczona na przeciwprostokątną wyrażona jest wzorem h=pierw. kwadratowy z iloczynu długości odcinków na jakie podzieliła ona przeciwprostokątną.
h=2
Pole pierwszego trójkąta S₁=2
Pole drugiego trójkąta S₂=4
Stosunek pól S₁/S₂=1/4
Długość pierwszej przyprostokątnej a₁=√5
Długość drugiej przyprostokątnej a₂=2√5
Stosunek długości przyprostokątnych a₁/a₂=1/2