Oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku dlugosci 6 wokol boku...

a)
powierzchnia boczna walca po rozcieciu jest kwadratem o boku 10 cm... oblicz pole powierzchni calkowitej tego walca... prosze:):) to bardzo pilne:):):)

1

Odpowiedzi

2010-03-25T21:51:20+01:00
R=a=6cm
pi=3,14
l=a=6cm
r-promień podstawy
l-wysokość walca
POLE POWIERZCHNI BOCZNEJ WALCA =2 Pi *r*l= 2*3,14*6cm*6cm=226,08cm²
a)a- bok kwadratu powstałego w wyniku rozcięcia walca
r-promień podstawy walca
r=1/2a=5cm
pole powierzchni całkowitej = 2(Pi*r²)+10cm*10cm=257cm²