1. Uzupelnij poniższe zdania.
Pracą urzędu wojewódzkiego kieruje mianowany przez premiera _________, będący przedstawicielem administracji _________. Na czele sejmiku wojewódzkiego stoi _____________. Na szczeblu powiatu uchwały podejmowane są przez _______________, zaś organem wykonawczym jest ________, na czele którego stoi ______________. Najniższy szczebel podziału administracyjnego stanowi ________________. Na czele gminy wiejskiej stoi ____________, kierujący pracami _________________. Na tym szczeblu uchwały podejmuje wybierana przez mieszkańców ________________.

2. 1) kraj którego stolica leży nad dunajem, powstały w 1993 roku w wyniku aksamitnej rewolucji
2) Kraj powstały w 1991 roku z połączenia RFN i NRD.
3) Państwo sąsiadujące z Polską, niepodległe od 1991 roku, w którym demokratyczne zmiany nastąpiły w wyniku pomarańczowej rewolucji
4) brytyjskie terytorium zależne na półwyspie iberyjskim
5) państwo, którego stolica lezy nad zatoka fińską

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T00:08:20+01:00
1.wojewoda,rządowej , marszałek, radę powiatu, zarząd powiatu,starosta,gmina,wójt,rada sołecka,
2.
1.Słowacja
2.Niemcy
3.Ukraina
4.Gibraltar nie jestem pewna,czy może Portugalia
5.Finlandia
4 4 4