Obliczyc potencjaly wydzielania i napiecie rozkladowe elektrolizy jednomolowych roztworów wodnych nastepujacych substancji ( nadnapiecia chlorowców i siarki nalezy przyjac za równe zeru; inne wedlug tablic...)
a) NiJ2 przy pH = 0 na katodzie niklowej i anodzie platynowej
b) Na2S przy pH = 14 na elektrodach platynowych
c) AgNO3 przy pH = 7 na katodzie srebrnej i anodzie platynowej
Odp.
a. Pw(Ni) = -0,82V, Pw(J) = 0,52V, Ur = 1,34V
b. Pw(H2) = -0,92V, Pw(S) = -0,51, Ur = 0,43V
c. Pw(Ag) = 0,6V, Pw(O2) = 1,22V, Ur = 0,62V
w - indeks górny przy Pw

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T17:26:54+01:00
Witaj
Potencjał elektrodowy półogniwa wodorowego wyraża się wzorem :
Ee = Eo + 0,059*log[H+] = Eo - 0,059*pH = - 0,059*pH i dla pH = 0, 7, 14
wynosi odpowiednio : 0,00, -0,41, -0,82 V.
Potencjał wydzielania Ew = Ee - η.

Potencjał elektrodowy półogniwa tlenowego wyraża się wzorem :
Ee = 0,41 - 0,059*log[OH-] = 0,41 + 0,059*pOH = 0,41 + 0,059*(14 - pH)
i dla pH = 14, 7, 0 wynosi odpowiednio : 0,41, 0,82, 1,23 V.
Potencjał wydzielania Ew = Ee + η.

a. pH=0

dla Ni++/Ni Ew(Ni) = -0,22V - 0,6V = - 0,82V
dla J-/Pt Ew(J2) = 0,54V + 0,00V = 0,54V
Ur = 0,54V - (-0,82V) = 1,36V

b. pH=14

dla Na+/Pt Ew(H2) = -0,82V - 0,1V = -0,92V
dla S--/Pt Ew = -0,51V + 0,00V = - 0,51V
Ur = -0,51V - (-0,92V) = 0,41V

c. pH=7

dla Ag+/Ag Ew(Ag) = 0,80V - 0,20V = 0,60V
dla O2/Pt Ew(O2) = 0,82V + 0,4V = 1,22V
Ur = 1,22V - 0,6V = 0,62V

Semper in altum..........................pozdrawiam

PS. W razie wątpliwości - pytaj.


3 5 3