Uzupełnij równania reakcji chemicznych. Nazwij produkty reakcji.
a) _________ +________ -------> ___(CH3COO)2CA + __ H2O
_____________________________________________________
b)___C3H7COOH + _________ -----> ___C + ____H20
_______________________________________________________
c)____________ + __________------> ___HCOONa + ___H20
______________________________________________________
d)___ C2H5COOH + ________ -----> ___CO +________
_______________________________________________________
e)___HCOOH + ___MgO ---->______ + _____________
________________________________________________________
f)_________ + ___LiOH ---->___ C15H31COOLi +_________________
_________________________________________________________
g)_______________ + ___K2O ----->___C3H7COOK + _______________
__________________________________________________________

Pilnie prosze o pomoc!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-25T22:10:50+01:00
A) Ca(OH)₂ + 2 CH₃COOH → (CH₃COO)₂Ca + 2 H₂O
wodorotlenek wapnia + kwas octowy→octan wapnia + woda

b) Reakcja spalania niecałkowitego kwasu masłowego:
C₃H₇COOH + O₂→ 4 C + 4 H₂O
kwas masłowy + tlen→ węgiel + woda

c) NaOH + HCOOH→ HCOONa + H₂O
wodorotlenek sodu + kwas mrówkowy→mrówczan sodu + woda

d) Reakcja półspalania kwasu propionowego
C₂H₅COOH + 2 O₂→3CO + 3 H₂O
kwas propionowy + tlen → tlenek węgla (II) + woda

e) 2 HCOOH + MgO→ (HCOO)₂Mg + H₂O
kwas mrówkowy + tlenek magnezu →mrówczan magnezu + woda

f) C₁₅H₃₁COOH + LiOH→C₁₅H₃₁COOLi + H₂O
kwas palmitynowy + wodorotlenek litu→palmitynian litu + woda

g) 2C₃H₇COOH + K₂O→ 2 C₃H₇COOK + H₂O
Kwas masłowy + tlenek potasu→ maślan potasu + woda