Odpowiedzi

2010-03-25T22:44:58+01:00
Stoły na sali konsumenckiej są przeważnie okrągłe lub kwadratowe, przykryte flanelą, a następnie obrusem, zazwyczaj białym, chociaż coraz częściej ich kolor dobierany jest pod charakter i wnętrze sali. Obrus powinien zwisać jednakowo ze wszystkich stron stołu, a fałdy środkowe i boczne powinny być w równych odstępach. Na nim zostaje ustawiona zastawa stołowa. Jej ułożenie zależne jest od rodzaju zakładu i przewidywanego jadłospisu. Z lewej strony talerza leży się widelec, z prawej nóż do głównego dania. Nad nożem powinna stać szklanka do wody mineralnej lub kieliszek do wina. Na środku stołu ustawia się wazonik z kwiatami, naczynka z przyprawami oraz popielniczkę. Bezpośrednio na stole pomiędzy nożem i widelcem układa się płócienną serwetkę, która stanowi element dekoracyjny. Na krawędzi stołu może leżeć karta dań oraz win. Jeśli jest to restauracja, ściany mogą być jednokolorowe lub pokryte delikatnymi wzorami i elementami dekoracyjnymi dostosowanymi do stylu zakładu, np. obrazami, roślinami, elementami kulturowymi. Podłoga jest pokryta panelami podłogowymi lub dywanami. Klient może mieć również widok na otwartą na salę kuchnię lub bar z alkoholami.
============================
Tables in the room are mostly consumer round or square, covered with flannel, and then cloth, usually white, although more and more of their color is selected for style and interior room. Tablecloth should hang uniformly from all sides of the table, and folds of the middle and side should be at equal intervals. On it is set tableware. Its arrangement is dependent on the type of facility and projected menu. On the left fork is a fork, the right knife for the main dish. Above the knife should be a glass of mineral water or wine glass. At the center of the table is set vase with flowers, spices and dishes from the ashtray. Directly on the table between the knife and fork arranged linen napkin, which is a decorative element. On the edge of the table may be card menu and wine list. If this is a restaurant, the walls may be one color, or covered with delicate patterns and decorative style suited to the plant, such as paintings, plants, cultural elements. The floor is covered with floor panels or carpeting. Customer may also have an open view of the hall kitchen or bar with alcohols.