1.Oblicz 30 % wartości wyrażenia 3,5+(⅔-2,4x⅝):(⅓)²
2. 20g roztworu kwasu solnego o stężeniu 30% zmieszano z pewną ilością roztworu tego kwasu o innym stężeniu. Uzyskano w ten sposób 50g roztworu o stężeniu 42%. Oblicz stężenie procentowe dolanego roztworu.
3.Jubiler stopił 74g czystego srebra z pewną liczbą gramów miedzi i otrzymał stop srebra I próby (0,925). Jaką masę miał ten stop?
4.Sprzedawca podwyższył cenę pewnego artykułu o 10%. o ile procent powinien obniżyć cenę tego artykułu, aby była ona równa cenie sprzed podwyżki?

Najlepszą daję za najwięcej rozwiązanych zadań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T19:33:42+01:00
1. 3,5+(⅔-2,4x⅝):(⅓)²=3,5+(⅔-¹⅖×⅝)÷¹/₉=3,5+(⅔₋1½)×9=3,9+(⁴/₆-⁹/₆)×9=
=3,9-⁵/₆ ×9=3,9-⁴⁵/₆=3,9-7,5=-3,6

-3,6×30%=-1,08

2. X- Stężęnie kwasu solnego w drugim roztworze

30%x20+Xx30=42%x50
30X+6=21
30x=15/÷30
x=0,5
0,5x100%=50%

3.
74=X0,925/÷0,925
X=80g

4.

100x110%=110
110xX=100/÷110
X≈0,91
0,91x100%=91%