1. Oblicz czas swobodnego spadku metalowej kulki z wysokosci 20m.Pomin opór powietrza.Zapisz obliczenia .
2.Wózek porusza sie z przyspieszeniem o wartosci 0,5metra na sekunde kwadrat pod działaniem 2 przeciwnie zwróconych sił .Wartosci siły F1=5N , a F2=20N .Ile wynosi masa wózka .? odp powinna wynosic : 30kg.
3. Na jaka wysokosc h dotrze pilka rzucona pionowo w gore z predkoscia o wartosci 8m/s

1

Odpowiedzi

2010-03-25T22:33:26+01:00
1. Oblicz czas swobodnego spadku metalowej kulki z wysokosci 20m.Pomin opór powietrza.Zapisz obliczenia .

h = 20m
t = ?
h = gt²/2 /*2
2h = gt² /:g
t² = 2h/g /√
t = √2h/g
t = √2*20m/10m/s²
t = √4s²
t = 2s

2.Wózek porusza sie z przyspieszeniem o wartosci 0,5metra na sekunde kwadrat pod działaniem 2 przeciwnie zwróconych sił .Wartosci siły F1=5N , a F2=20N .Ile wynosi masa wózka .? odp powinna wynosic : 30kg.

a = F/m
a = 0,5m/s²
F1 = 5N
F2 = 20N
20N - 5N = 15N
m = ?
a = F/m /*m
F = a * m /:a
m = F/a
m = 15N : 0,5m/s²
m = 30kg

3. Na jaka wysokosc h dotrze pilka rzucona pionowo w gore z predkoscia o wartosci 8m/s

V = 8m/s
V = g*t /:g
t = V/g
t = 8m/s : 10m/s²
t = 0,8s
h = gt²/2
h = 10m/s² * 0,64s² /2
h = 6,4m /2
h = 3,2m
1 5 1