Odpowiedzi

2010-03-25T21:54:56+01:00
Dom rodzinny:
-atmosfera i miłość rodzicielska
-rozmowy z rodzicami i rodzeństwem
-obserwacje zachowań rodziców
-społecznikowe postawy rodziców

Dobra szkoła średnia:
-samokształcenie się dzięki dobremu nauczycielowi
-dyskusje na lekcjach i poza lekcjami
-wybór wartościowej lektury

Harcerstwo:
-nauka dyscypliny
-uczenie się współdziałania w grupie

Wojna:
-walka o wolność
-odwaga, patriotyzm, braterstwo, przyjaźń