Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T14:00:33+01:00
1.zaplodNienia
2.kwiAt
3.tajGi
4.płciOwo
5.tkaNce
6.iglAstych
7.męSkie
8.wIatr
9.pyłEk
10.północNej
11.Nasiona
12.gamEty1.W wyniku ... powstają zarodki nowych roślin.
2.Organ rozmnażania płciowego u roślin nagonasiennych.
3.Rośliny nagonasienne stanowią przeważającą część systemu ....
4. Sposob w jaki rozmnażają się rośliny nagonacienne.
5.Dzięki ...przewodzącej jest jest możliwy transport wody.
6.Większość roślin nagonasiennych należy do grupy roślin ...
7.U nagonasiennych oddzielnie występują kwiaty żeńskie i ...
8. Przenosi pyłek.
9.Wytwarzają go pręciki.
10.Najwięcej roślin nagonasiennych występuje na półkuli...
11.Zalążki przekształcaja się w ...
12.Zawierają je ziarna pyłku.
1.jajOwą
2.męsKie
3.papieRu
4.okrYtozalążkowe
5.chwasTami
6.bObowate
7.wewNątrz
8.pAlowy
9.środowiSka
10.pręcIk
11.siatkowatE
12.jedNoliścienne
13.korzeNiowy
14.równolEgłe

1.W kwiatach żeńskich jest zalążek z komórka ...
2.U nagonasiennych oddzielnie występują kwiaty żeńskie i ...
3.Okrytonasienne służą do wyrobu...
4.Inna nazwa roślin okrytonasiennych
5.Niektóre z okrytonasiennych są...
6.Są roślinami jadalnymi, paszowymi, stanowią zielony nawóz.
7.Zalążki rozwijają się ... słupka
8.System korzeniowy u roślin dwuliściennych.
9.Rośliny okrytonasienne opanowaly wszystkie ...
10.W kwiatach męskich jest...
11.Unerwienie liścia dwuliściennego
12.Okrytonasienne dzielą się na ... i dwuliścienne.
13. Rośliny jednoliścienne mają system...wiązkowy
14.Unerwienie liścia jednoliściennego.


Uff..xd skończylam. Proszę bardzo.;dddd
Proszę o naj ;**
17 4 17