Określ rodzaje podanych zdań złożonych.
1. Nauczycielka oznajmiła, że jutro odda nam zeszyty.
2.Zeszyt zazwyczaj jest taki, jaki jest jego właściciel.
3. Kiedy skończył mi się stary zeszyt, kopiłam sobie nowy.
4.Pożyczyłam zeszyt od koleżanki, aby uzupełnić brakujące notatki.
5.od tego, jak jest prowadzony zeszyt , może zależeć sukces w nauce.
6.Dowiedziałem się, ze w tym tygodniu nauczyciel będzie sprawdzał zeszyty.
7.dobra pomocą przy powtórce może być zeszyt, który jest poprawnie prowadzony.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T23:13:40+01:00
1. Nauczycielka oznajmiła, że jutro odda nam zeszyty.
Zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe

4.Pożyczyłam zeszyt od koleżanki, aby uzupełnić brakujące notatki.
Zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe celu

7.dobra pomocą przy powtórce może być zeszyt, który jest poprawnie prowadzony.
Zdanie złożone podrzędnie przydawkowe