Napisz trzema sposobami równania reakcji otrzymywania:
a) octanu sodu
B)mrówcznu wapnia
C)maślanu potasu

2.

przyporządkuj nazwom estrów oznaczonym liczbami ich wzory sumaryczne oznaczone literami

1.octan metylu
2. propian pentylu
3.mrówczan etylu
4.maślan metylu
5.stearynian etylu
6.mrówczan etylu
7. Maślan pentylu
8.palmitynian propylu
9.maślan butylu
10.oleinian metylu

a.C3H7COOCH3
B.C2H5COOC5H11
C.CH3COOCH3
D.C3H7COOC4H9
E.C17H35COOC2H5
F.C3H7COOC5H11
G.C17H33COOCH3
H.HCOOCH3
I.HCOOC2H5
J.C15H31COOC3H7

1

Odpowiedzi

2010-03-25T22:19:14+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Napisz trzema sposobami równania reakcji otrzymywania:
A) octanu sodu
2CH3COOH + 2Na------>2CH3COONa + H2
2CH3COOH + Na2O------>2CH3COONa + H2O
CH3COOH + NaOH------>CH3COONa + H2O

B)mrówcznu wapnia
2HCOOH + Ca---->(HCOO)2Ca + H2
2HCOOH + CaO---->(HCOO)2Ca + H2O
2HCOOH + Ca(OH)2---->(HCOO)2Ca + 2H2O

C)maślanu potasu
2C3H7COOH + 2K------>2C3H7COOK + H2
2C3H7COOH + K2O------>2C3H7COOK + H2O
C3H7COOH + KOH------>C3H7COOK + H2O

2.
1.octan metylu...............C.CH3COOCH3
2. propian pentylu...........B.C2H5COOC5H11
3.mrówczan etylu
4.maślan metylu..............A.C3H7COOCH3
5.stearynian etylu............E.C17H35COOC2H5
6.mrówczan etylu
7. Maślan pentylu.............F.C3H7COOC5H11
8.palmitynian propylu.......J.C15H31COOC3H7
9.maślan butylu...............D.C3H7COOC4H9
10.oleinian metylu...........G.C17H33COOCH3

Pkt. 3 i 6 posiada taką samą nazwę. Podałem Ci prawidłowe nazwy do wzorów, sama musisz je wpisać do odpowiednich miejsc
H. HCOOCH3....mrówczan metylu
I. HCOOC2H5....mrówczan etylu
16 5 16