8. Oblicz pole powierzchni trapezu równoramiennego, którego obwód jest równy 24,
ramię ma długość 2, a kąt przy podstawie ma miarę 30 0 .
9. Oblicz powierzchnię boczną stożka, którego wysokość ma 8cm, a podstawa ma
powierzchnię 36p cm2 .
10. Oblicz pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o polu 9 3 .
11. Spośród trzech liczb każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej. Iloczyn
pierwszej i trzeciej jest o 15 większy od iloczynu drugiej i czwartej. Jakie to liczby ?

1

Odpowiedzi

2010-03-25T23:12:52+01:00