Odpowiedzi

2010-03-25T22:15:29+01:00
Rodzina powinna budować więzi w oparciu o naukę Boga, gdyż to On ustala nam pewne wyznaczniki dobrego i szczęśliwego życia, jakimi są przykazania kościelne oraz Boże. Na przykładzie świętej rodziny pokazuje nam, jak naprawdę powinna wyglądać rodzina szanująca, kochająca sie wzajemnie, która przestrzego reguł opartych tylko i wyłącznie o nauki Stworzyciela.