Rozwiąż Równania:(tylko ma byc wszystko rozpisane pożądnie)
a)x+75=57
b)12 i dwie trzecie +y=2 i trzy czwarte
c)x - 34=-35
d)3x=2x+jedna siódma
e)3-x=-2x
f)5y=13
g)jedna siódma x=-2
h)-7b=siedem ósmych
i)7x+7=35
j)2-x=5-2x
k)69-x=x+96
l)jedna druga x +5=x + 8

3

Odpowiedzi

2010-03-25T22:19:18+01:00
A)x+75=57
x=57-75
x=-18

b)12 i ⅔ +y=2 i ¾
y=2 i ¾-12 i ⅔
y=-10 i 1/9

c)x - 34=-35
x=-35+34
x=-1

d)3x=2x+1/7
3x-2x=1/7
x=1/7

e)3-x=-2x
-x+2x=-3
x=-3

f)5y=13 | /5
y=2 i3/5

g)1/7 x=-2 | *7
x=-14

h)-7b=⅞ | /(-7)
b=-⅛

i)7x+7=35
7x=28 |/7
x=4

j)2-x=5-2x
-3x=3 |/(-3)
x=-1

k)69-x=x+96
-2x=27 |/(-2)
x=13 i½

l)½x +5=x + 8
-½x=3 |*(-2)
x=-6
2010-03-25T22:22:26+01:00
1 x=57-75
x=-18
2.y=2i2/3 - 12i 2/3
y=-10
3. x=-35+34
x=-1
4. x=1/7( jedna siodma)
5.-x+2x=-3
x=-3
6.y=13:5
y=2,6
7.x=-14
8.-b=7/8:7
-b=1/8
b=-1/8
9. 7x=35-7
7x=28:7
x=4
10. x=3
11. -2x= 96-69
-2x=27:(-2)
x=-13,5
12. -1/2x=8-5
-1/2x=3
x=-2
2010-03-25T22:25:08+01:00
A)x+75=57
x=-75+57
x=-18

c)x - 34=-35
x=34-35
x=-1

d)3x=2x+jedna siódma
3x-2x=jedna siódma
x=jedna siódma

e)3-x=-2x
-x+2x=-3
x=-3

f)5y=13÷5
y=13/5
y=2 całe i trzy piąte

g)jedna siódma x=-2
x=-jedna siódma+2
x=-jedna siódma+

h)-7b=siedem ósmych
-7b=siedem ósmych÷(-7)
b=jedna ósma
i)7x+7=35
7x=-7+35
7x=28÷7
x=4
j)2-x=5-2x
-x+2x=-2+5
x=3

k)69-x=x+96
-x-x=-69+96
-2x=27÷(-2)
x=-13 i jedna druga