Odpowiedzi

2013-08-31T22:10:11+02:00
Pompy
Pompy są urządzeniami służącymi do przenoszenia płynów (cieczy lub gazów)z obszaru o niższym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu wyższym i wytwarzania w ten sposób podciśnienia ( pompy próżniowe) lub przenoszenia płynów w odwrotnym kierunku i wytwarzania nadciśnienia (sprężarki).
                Pompę charakteryzuje jej  szybkość pompowania(w L/s), wydajność pompowania (w kg/s) oraz  ciśnienie wytwarzane w przewodzie zasysającym.
                 W pompie tłokowej ruchomy tłok zamyka obszar komory. W fazie zasysania zewnętrzna siła porusza tłokiem w taki sposób, że objętość komory wzrasta. W przewodzie doprowadzającym płyn powstaje podciśnienie, otwiera się zawór wejściowy i płyn przedostaje się do wnętrza. Po zakończeniu tej fazy cyklu zewnętrzna siła zmienia kierunek ruchu tłoka. Zawór wejściowy zamyka się i w komorze roboczej powstaje teraz nadciśnienie, które wypycha płyn przez otwierany w tym celu  zawór wyjściowy.
Pompa membranowa jest odmianą pompy tłokowej; zewnętrzna siła działa w niej na elastyczną membranę.
                W pompie obrotowej rozcięty, niecentrycznie osadzony tłok obraca się wokół swej osi. W położeniu początkowym powietrze wchodzi do obszaru zasysania, który zostaje zamknięty wskutek obrotu trzpienia. Dalszy obrót przenosi powietrze do przewodu wyjściowego.
Pompa bezsmarowa Rootsa. Dwa wirujące tłoki ślizgają się po sobie i po ściance wewnętrznej tak szczelnie, że układ działa jak pompa. Wydajność pompy z dwoma kołami zębatymi jest bardzo duża. Ponadto brak konieczności używania smaru olejowego pozwala uniknąć problemów z parami oleju.
Pompy turbomolekularne osiągają bardzo niskie ciśnienie końcowe. Wirnik w komorze pompy obraca niezwykle szybko. Prędkość całkowita cząsteczek gazu jest znacznie większa od prędkości wirnika, więc opuszczają komorę po linii stycznej. Zbyt wysokie ciśnienie początkowe uniemożliwia właściwe działanie tych pomp.
W pompach dyfuzyjnych czynnikiem pompującym, czyli płynem, którego strumień przenosi cząsteczki gazu , jest olej, rtęć lub para wodna. Przepompowywany gaz dyfunduje do szybko przepływającego strumienia płynu, ponieważ w jego wnętrzu panuje podciśnienie w stosunku do ciśnienia w gazie.
 pompach sorpcyjnych wykorzystuje się sorpcję resztek gazów przepływających obok powierzchni ciał stałych, np. tytanu, aktywowanego węgla drzewnego lub zeolitów (pompy zeolitowe). Warstwy sorbentu muszą być często wymieniane w miarę zapełniania się gazem.  Wszystkie pompy sorpcyjne działają w zakresie bardzo wysokiej lub ultra wysokiej próżni.
W pompach kriogenicznych, będących niskotemperaturową odmianą pomp sorpcyjnych, gazy resztkowe przepływają obok powierzchni ochłodzonych ciekłym wodorem lub ciekłym helem i ulegają przy tym „przymarznięciu” do ścianek naczynia. Pułapka kriogeniczna jest szczególnie prostą odmianą pompy zamrażającej pary, które można skroplić. Jako chłodziwo służy ciekłe powietrze.
W pompach strumieniowych wykorzystuje się spadek ciśnienia statycznego przepływającej substancji (np. wody, pary wodnej , rtęci) w dyszy rurki. Nie zawierają one żadnych części ruchomych. Pompki rtęciowe osiągają ciśnienie końcowe około 10 Pa.
7 3 7