Zadanie tylko na samym wzorze. więc : jak zmieni się siłą wzajemnego oddziaływania gdy; zmniejszymy odległość pomiędzy środkami ładunków 3 razy.
F- siła
k- współczynnik proporcjonalności
q1, q2 - oddziałujące ładunki
r- odległość pomiędzy środkami ładunków
wzór ; F = k × (q1×q2)÷r²

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T22:17:11+01:00
Z - odległość zmieniona (3z=r)
F₂ = k × (q1×q2)÷z²=k × (q1×q2)÷(⅓r)²=k × (q1×q2)÷1/9r²
wniosek - siła oddziaływania zwiększy się 3-krotnie
2010-03-25T22:19:53+01:00
Jeśli zmniejszamy odległość 3 razy i podnosimy ją do kwadratu, to daje nam 9, więc siła wzrośnie 9 razy, ponieważ jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ładunkami.
2010-03-25T22:19:55+01:00
F = k × (q1×q2)÷r²

F1=k × (q1×q2)÷(r/3)²
F1 = k × (q1×q2)÷r²/9
F1 = 9k × (q1×q2)÷r²

skoro: F = k × (q1×q2)÷r²
to: F1=9F

odp:siła wzajemnego oddziaływania wzrośnie 9 razy.