Na podstawie poniższego schematu oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia.
a)Oblicz czas słoneczny w Londynie i Moskwie.
b)Wypisz brakujące nazwy dwóch dużych miast europejskich.

Lizbona (9°W) 6.03 (zrobione)
...?..... 4.15 (miejscowość)
Londyn (0°) .?.... (czas)
....?.... 6.03 (miejscowość)
Moskwa(37°) ....?... (czas)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

1

Odpowiedzi

2009-10-29T23:42:21+01:00
A)1⁰= 4 minuty. między Londynem a Lizboną jest 9⁰ różnicy. Londyn jest na wschód od Lizbony więc jest tam później o 36 minut( 9 * 4 minuty) czyli jest tam godzina 6³⁹.
37*4= 148 minut= 2h28 min- różnica pomiędzy Londynem a Moskwą
Moskwa=6³⁹ + 2²⁸ = 9⁰⁷
b)różnica 1h 48 minut = 27⁰
36⁰ W Ammassalik
6⁰³ Lizbona lub Vigo