1.Autobus wazy 5t, porusza sie z a = 36km/h został zahamowany na drodze 12,5m zakładajac ze w czasie hamowania ruch autobusu był jednostajnie opóźniony,wyznacz siłę hamowania.


2.Oblicz pracejaka wykona dżwig unosząc z powierzchni ziemi płyte betonowa o objetości 2,5m3 na wysokosc 16m, gestosc płyty wynosi 2,2 g/cm3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T23:53:53+01:00
1)m=5000kg
v=10m/s
s=12,5m
F=am s=at²/2 a=v/t t=v/a
s=v²/2a a=v²/2s a=100/25=4m/s
2)
d=2200kg/m³
v=2,5m³
h=16m
d=m/v m=dv
W=Ep=mgh=dvgh=2200×2,5×16×10=880 000J=880kJ