Prosze o rozwiazanie zadania zamiana jednostek tylko napisać z objaśnieniem i dlaczego ten wynik
12,06dm(km)
1h30min(s)
1200s(h)
0,35m2(cm2)
41,07dm2(m2)
0,32a(ha)
5,6mm2(dm2)
6,7l(m3)
21,4dm3(m3)
0,97cm3(m3)
6,87t(kg)
12mg(kg)
86dag(g)
47kg(g)
54km/h(m/s)
18m/s(km/h)
1200g/cm3(kg/m3)
0,74kg/m3(g/cm3)
43,6dag/dm3(kg/m3)
1,2MN(N)
76,8kPa(pa)

prosze o szybkie bo to na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T23:08:34+01:00
12,06 = 1,21×10⁻³km =0.001206km

1h30min = 90 minut
90 x 60 =5400 sekund

1200s
1200 : 60 = 20 minut = 0:20 h

0,35m2
0,35 x 1000 = 3500 cm²

41,07dm2
41,07 : 100 =0.4107 m²

0,32a
0,32 :100= 0.0032 ha

5,6mm2
5,6 :10000 = 0.00056dm²

6,7l
6,7 : 1000= 0.0067m³

21,4dm3
21,4 :1000 = 0.0214 m³

0,97cm3
0,97 : 1000000 = 0.00000097m³

6,87t
6,87 x 1000 = 6870 kg

12mg
1,2 x 10⁻⁵kg

86dag
86 x 10 =860 g

47kg
47 x 1000 =47000g

54 km/h
54 : 3,6 = 15 m/s

18m/s
18 x 3,6 = 64,8 km/h