Odpowiedzi

2009-10-29T19:42:55+01:00
Hah... Mamy ten sam zbiór zadań:

Romuald Subieta czyż nie?

No więc

a) wartość siły wzrośnie 4x
b) wartość siły wzrośnie 9x
4 3 4
2009-10-29T19:45:24+01:00
Jak zmieni się wartosć siły oddziaływania elektrostatycznego gdy:

F=k*q1*q2/r²

a)ładunki na każdej z kól zwiekszymy dwa razy
a więc jeżeli q1 i q2 zwiększymy dwu krotnie
to siła oddziaływania między nimi zwiększy się 2*2, czyli czterokrotnie

b)odległosć między ładunkami zmniejszymy trzy razy
r₂=1/3r₁
r₂²=1/9*r₁
Więc gdy odległość zmniejszymy trzykrotnie to siła oddziaływania miedzy ładunkami wzrośnie 9-krotnie

Pomogłem? Podziękuj
4 4 4